Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, který bude v říjnu 2018 zastupovat Českou republiku na biskupském shromáždění (synodě) o mládeži, vyzývá mladé k zapojení se a zodpovězení probíraných otázek. Startuje se v neděli 8. dubna 2018.

Jak můžeš říct svůj názor?

  1. Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze Synoda o mládeži 2018 (http://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018)
  2. Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky do 31. 8. 2018
  3. Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)
  4. 1. 5. bude na webu (https://www.cirkev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena metodika témat synody pro společenství mládeže
  5. Sdílej s mladými, co církev neznají a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro budoucnost církve)

Postupně bude zveřejněno několik hashtagů (otázek), které bude možné komentovat a vyjádřit k danému problému svůj názor. Pokud by se někdo chtěl vyjádřit anonymně, je to možné formou dotazníku (Google formulář).

Zdroj: SKS a bip.cz