Je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa. K jeho základním a neopominutelným úkolům patří formace animátorů, podpora pastorace mládeže na úrovni farnosti (např. formace kněží, média), vytváření platformy pro spolupráci a zajišťování informačního servisu. Snaží se vidět každého mladého a buduje na osobních kontaktech. Ve své službě mladým počítá se sítí mladých i dospělých spolupracovníků.

V některých diecézích DCM kromě svých prioritních úkolů zajišťuje i další aktivity, které vidí jako potřebné, ale nepatří přímo k jeho základním povinnostem a může je předat druhým (duchovní cvičení, tábory…).

Mons. Jiří Paďour píše: "Diecézní centrum pro mládež není nějakou další mládežnickou aktivitou, ale je v diecézi konkrétní rukou biskupa pro pastoraci mládeže. Toto centrum tedy jedná jménem diecézního biskupa a mezi jeho úkoly patří např. přispívat k diecézní spolupráci všech, kdo s mládeží pracují na území diecéze. Z této spolupráce, která vždy bude respektovat osobitost každého, má vyrůstat slavnost mládeže v diecézi: diecézní setkání mládeže."

Kontakty na A/DCM

DCM Brno

DCM České Budějovice
 • Ředitel: P. Vojtěch Vágai
 • Adresa: Biskupská 4, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 • Email: dcm@bcb.cz
 • Telefon: +420 386 102 312
 • Web: www.dcm.bcb.cz
DCM Hradec Králové
DCM Litoměřice
 • Ředitel: P. Jozef Kadlic
 • Adresa: Komenského 4, 412 01 LITOMĚŘICE
 • Email: dcm@dltm.cz
 • Telefon: +420 416 738 065
 • Web: www.dcml.cz
ADCM Olomouc
DCM Ostrava-Opava
 • Ředitel: P. Jan Slavík
 • Adresa: Kostelní náměstí 1, 728 02 OSTRAVA
 • Email: dcm@doo.cz
 • Telefon: +420 597 822 238
 • Web: http://dcm.doo.cz

DCM Plzeň

ADCM Praha

 • Ředitel: P. Vojtěch Smolka
 • Adresa: Kostelní náměstí 16, 148 00 PRAHA 4 - Kunratice
 • Email: adcm.praha@gmail.com
 • Telefon: +420 604 263 799
 • Web: www.adcm.cz