Sekce pro mládež ČBK

Oficiální Signály Sekce pro mládež České biskupské konference

rubrika Sekce pro mládež ČBK


10 nových absolventů Studijně-formačního kurzu

Deset účastníků (šest laiků a čtyři kněží), po dvou letech systematického vzdělávání v oblasti diecézní pastorace mládeže v podobě přednášek, workshopů a diskuzních skupin, úspěšně ukončilo své studium. Celkem se zúčastnili šesti studijních týdnů,…

Přijměte pozvání na Studijně-formační kurz

Kurz nabízí:systematické vzdělávání a formaci v oblasti diecézní pastorace mládežepříležitost růstu v pastoraci mládeže, trochu odpočinku, vzájemného setkání a naslouchání mezi s sebou.Je určen:pro kněze, pracovníky v diecézních centrech pro mládež…

Vojtěch Orlík - „nejmladší člen z nejmladší diecéze“

Nejčastějším křestním jménem členů Sekce pro mládež ČBK je jméno Vojtěch. Jeden je i na sekretariátu, je jím nejmladší člen věkem i působností z nejmladší diecéze - Vojtěch (Vojta) Orlík. foto Jakub David/Mládež děkanátu Nový Jičín Odkud pocházíš…

Veronika Lehrlová - „Hrdě se hlásím ke královehradecké diecézi"

Poslední ženou sekretariátu Sekce pro mládež ČBK, kterou jsme ještě nepředstavili, sedící spolu s Majkou v kanceláři je Veronika (Verča) Lehrlová. Odkud pocházíš?Pocházím z malebného městečka Přibyslav na Vysočině. Hrdě se hlásím ke královehradecké…

Kristýna Garguláková - „Pocházím z krásné valašské dědiny"

Nejmladší i nejmenší přírůstek z řad referentek sekretariátu Sekce pro mládež ČBK je cérka Kristýna (Gargamel) Garguláková. Kristýna Garguláková (uprostřed) s VKH Olomouc na Radhošti. Odkud pocházíšPocházím z krásné valašské dědiny Lidečka, která…

Marie Světničková - „jsem něco jako profesionální žebrák"

Dnes vám představíme největšího matadora sekretariátu, ale i celé Sekce pro mládež ČBK – Marii (Majku) Světničkovou. S P. Miroslavem Šimáčkem, zakladatelem IDCŽM Křižovatka Příchovice Odkud pocházíš? Pocházím z Havířova. S ostatky sv. Vojtěcha Co ty…

P. Kamil Strak – „jsem malý bos"

Sekce pro mládež ČBK je výkonný orgán České biskupské konference, jmenovitě biskupa, který je zodpovědný za pastoraci mládeže. Posláním Sekce je péče o veškerou mládež, věřící i nevěřící. Řádnými členy jsou kněží a laici, kteří byli pro tuto službu…

Je nejvyšší čas říci svůj názor – Synoda o mládeži

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, který bude v říjnu 2018 zastupovat Českou republiku na biskupském shromáždění (synodě) o mládeži, vyzývá mladé k zapojení se a zodpovězení probíraných otázek. Startuje se v neděli 8. dubna 2018. Jak můžeš říct…

Velikonoční přání

Za tým Sekce pro mládež P. Kamil, Majka, Verča, Kristýna a Vojta

Zpráva z před-synody o mládeži

Přes 300 mladých lidí z celého světa se v těchto dnech účastní pre-synodního setkání ve Vatikánu, které je přípravou na generální shromáždění biskupské synody věnované mladým lidem, víře a rozlišování povolání. Zástupcem mladých řeholníků za celou…

Ohláška biskupa pro mládež

V uplynulých nedělích zazněla ve všech českých a moravských diecézích ohláška biskupa Pavla Posáda, delegáta České biskupské konference pro mládež: Milí, mladí přátelé, blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám…

V Evropském parlamentu se sešli zástupci katolické mládeže

Ve dnech 7. - 9. března 2018 se v Evropském parlamentu v Bruselu konalo Evropské katolické fórum mládeže pro sociální zapojení. Tohoto projektu se účastnilo také 10 mladých z České republiky a dalších 70 z Chorvatska, Španělska, Polska, Maďarska,…

Oslava 33. Světového dne mladých v diecézích

Diecéze Místo setkání Termín Diecéze ostravsko-opavská Hlučín 16. - 18. 3. 2018 Diecéze českobudějovická České Budějovice 23. - 24. 3. 2018 Diecéze litoměřická Litoměřice 23. - 24. 3. 2018 Arcidiecéze pražská Praha, AG 24. 3. 2018 Diecéze brněnská…

MINIANKETA

Pomůžete nám? Do úterý (12.10.) večer bychom potřebovali vaše krátké odpovědi na dvě otázky: Co si myslíš o církvi?Co očekáváš od církve?Odpovědi, prosím, posílejte na email: mladez@cirkev.czTato minianketa je anonymní, data odesiílatelů nebudou…

Odpověď na Otevřený dopis

Odpověď Sekce pro mládež ČBK na Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgii Bratři a sestry, v lásce Kristově, která je naší silou, vám jménem Sekce pro mládež České biskupské konference zasílám tuto odpověď na váš dopis. Sekce pro mládež ČBK…