Sekretariát Sekce pro mládež

Česká biskupská konference
Sekce pro mládež
Thákurova 3
160 00 Praha 6

tel: +420 220 181 753
mladez@cirkev.cz

Biskup delegát pro mládež - Mons. Pavel Posád

Ředitel Sekce pro mládež - P. Kamil Strak