Sekce pro mládež ČBK

Oficiální Signály Sekce pro mládež České biskupské konference

Čtvrtek 9. 12. 2010

Víra je živena Božím slovemMilí přátelé, stavějte svůj vlastní dům na skále, právě jako ten člověk, který „kopal do hloubky“. Snažte se každý den jednat podle Kristova slova. Naslouchejte mu jako skutečnému příteli, se kterým můžete sdílet svou…

Středa 8. 12. 2010

Víra nás přivádí k přátelství s Bohem a proměňuje náš životAbraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím“ (Jak 2,23). Abrahám je náš otec ve víře, který poslechl Boha, když ho požádal, aby opustil svůj domov…

Úterý 7. 12. 2010

Abrahám, otec ve vířeTak jako kořeny drží strom pevně zasazený v půdě, podobně základy dávají domu dlouhotrvající stabilitu. Skrze víru jsme postaveni na Ježíši Kristu (srov. Kol 2,7), zrovna tak jako je dům postaven na svých základech. Dějiny…

Pondělí 6. 12. 2010

Starší bratři a sestry ve vířeJen Boží slovo nám může ukázat pravou cestu a pouze víra, kterou jsme dostali, je světlem, které osvěcuje naši cestu. Vděčně přijměte tento duchovní dar, který jste dostali od svých rodin; usilovně a zodpovědně se…

2.neděle adventní

Mobil: Každý používáme mobil. Možná se vám již stalo, že hovoříte a pak najednou píp, píp a všechno skončilo. Člověk na druhé straně přestal mluvit, ale chyba je na tvém přístroji. Přístroj nejeví známky života. V telefonu máte mnoho adres, čísel a…

Sobota 4. 12. 2010

Osobní svědectví papežeZde se znovu vrátím ke svému mládí. Docela brzy jsem si určitým způsobem uvědomoval, že Pán chce, abych se stal knězem. Ptal jsem se sám sebe: je to skutečně cesta, po které jsem se měl vydat? Je to skutečně Boží vůle pro mě?…

Pátek 3. 12. 2010

Otázky po smyslu životaV mládí přichází chvíle, kdy se každý z nás ptá: jaký smysl má můj život? Jaký cíl a směr bych mu měl dát? Jde o velmi důležitý moment a může nás třeba i delší dobu trápit. Přemýšlíme o tom, jakou práci bychom si měli vybrat,…

Čtvrtek 2. 12. 2010

Křesťanská víraneznamená pouze věřit, že určité věci jsou pravda, ale je především osobním vztahem s Ježíšem Kristem. Právě setkání se Synem Božím dává novou energii celé naší existenci. Když vstoupíme s Kristem do osobního vztahu, zjeví nám naši…

Středa 1. 12. 2010

„V Kristu zapusťte kořeny“„Strom je díky kořenům pevně zasazený. Kořeny ho drží zpříma a dodávají mu výživu. Bez těchto kořenů by ho odvál vítr a odumřel by.“ (Benedikt XVI.) Písmo svaté pro dnešní den: Jer 17,7-8Požehnán buď muž, který doufá v…

Úterý 30. 11. 2010

„V Kristu zapusťte kořeny“Mladí lidé, tak jako mladá rostlinka potřebuje pevnou oporu do té doby, než zapustí hluboké kořeny a stane se pevným stromem schopným nést ovoce, máte právo přijmout od předešlých generací pevné opěrné body. (Benedikt XVI.)…