Sekce pro mládež ČBK

Oficiální Signály Sekce pro mládež České biskupské konference

4.neděle adventní

Rozbitá tvář: Po patnácti letech jsem se nedávno setkal s jedním děvčetem. Živě a příjemně mluvila o mnoha věcech. Jedno mi na ní vadilo, tak jsem si neodpustil poznámku. Ona totiž ukázala jen polovinu své tváře, ta druhá byla zakryta krásnými vlasy…

Sobota 18. 12. 2010

„Víra je především osobní přilnutí člověka k Bohu; a zároveň neodlučně je svobodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil“ (Katechismus katolické církve, čl. 150). Takto získáte zralou a pevnou víru, která nebude založená pouze na…

Pátek 17. 12. 2010

Víru posiluje setkání s Ježíšem I my můžeme mít hmatatelný kontakt s Ježíšem a svou rukou se takřka dotknout znamení jeho umučení, znamení jeho lásky: ve svátostech k nám přichází zvlášť blízko a dává se nám. Milí mladí přátelé, naučte se „vidět“ a…

Čtvrtek 16. 12. 2010

Potíže s vírouV evangeliu najdeme popis zkušenosti víry apoštola Tomáše, kdy přijal tajemství Kristova kříže a vzkříšení. Tomáš byl jedním z dvanácti apoštolů. Následoval Ježíše a byl očitým svědkem jeho uzdravování a zázraků. Naslouchal jeho slovům…

Středa 15. 12. 2010

Kříž je Boží „ano“ lidstvuMilí přátelé, kříž nám často nahání hrůzu, protože vypadá jako popření života. Ve skutečnosti je opak pravdou! Je to Boží „ano“ lidstvu, nejvyšší vyjádření jeho lásky a pramen, ze kterého vyvěrá věčný život. Ve skutečnosti…

Úterý 14. 12. 2010

Síla víry – síla kříže Pevně věříme, že Ježíš Kristus obětoval sám sebe na kříži, aby nám daroval svou lásku. Při svém umučení nesl naše bolesti, vzal na sebe naše hříchy, získal pro nás odpuštění a smířil nás s Bohem Otcem, a tak nám otevřel cestu…

Pondělí 13. 12. 2010

Pevně se držte křížeKřesťanům ovlivněným myšlenkami, které jsou evangeliu cizí, apoštol Pavel připomíná moc Kristovy smrti a vzkříšení. Toto tajemství je základem našich životů a středem křesťanské víry. Všechny filozofie, které ho přehlížejí a…

3.neděle adventní

Nejlepší symbol víry: Nepršelo, a tak pole byla dohněda vyprahlá, a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojeni a podrážděni a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoli znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídaly neplodné týdny. Déšť…

Sobota 11. 12. 2010

Pevně se držte víry Kdekoli lidé a národy žijí v Boží přítomnosti, uctívají ho v pravdě a naslouchají jeho hlasu, tam se buduje civilizace lásky, v níž je respektována důstojnost všech, a toto společenství se rozvíjí se všemi svými plody. Někteří…

Pátek 10. 12. 2010

Pevně se držte víry „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7). List, z něhož pochází tato slova, napsal sv. Pavel jako odpověď na zvláštní potřebu křesťanů ve městě Kolosy. Tato komunita byla ohrožena…