Sekce pro mládež ČBK

Oficiální Signály Sekce pro mládež České biskupské konference

V Evropském parlamentu se sešli zástupci katolické mládeže

Ve dnech 7. - 9. března 2018 se v Evropském parlamentu v Bruselu konalo Evropské katolické fórum mládeže pro sociální zapojení. Tohoto projektu se účastnilo také 10 mladých z České republiky a dalších 70 z Chorvatska, Španělska, Polska, Maďarska,…

Týden modliteb za mládež

Modlitby ke stažení na adrese tmm.signaly.cz.

Pozvánka biskupa Posáda na diecézní oslavu 33. SDM

Oslava 33. Světového dne mladých v diecézích

Diecéze Místo setkání Termín Diecéze ostravsko-opavská Hlučín 16. - 18. 3. 2018 Diecéze českobudějovická České Budějovice 23. - 24. 3. 2018 Diecéze litoměřická Litoměřice 23. - 24. 3. 2018 Arcidiecéze pražská Praha, AG 24. 3. 2018 Diecéze brněnská…

V Praze proběhlo zasedání Sekce pro mládež ČBK

Dne 7. února se v prostorách České biskupské konference uskutečnilo zasedání Sekce pro mládež ČBK, setkání ředitelů Diecézních center mládeže a laických pracovníků českých i moravských diecézí a biskupa delegáta. Účastníci se navzájem obohatili…

Štědrý den 24. 12. 2010

„A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1,45) Protože Maria uvěřila Božímu slovu, stala se matkou Vykupitele. A my? „Je těžké dnes věřit v Boha? Těžké ano, ale také možné!“(Jan Pavel II.)

Čtvrtek 23. 12. 2010

VěřímKredo, které vyznáváme při nedělní mši svaté, nás chrání od nebezpečí, že bychom věřili v jiného Boha, než jakého nám zjevil Kristus: „Tak je každý věřící článkem ve velkém řetězu věřících. Nemohu věřit, aniž bych se neopíral o víru druhých, a…

Středa 22. 12. 2010

Buďte svědkyKristus není poklad pouze pro nás; je naším nejcennějším pokladem, který máme sdílet s ostatními. V dnešní době globalizace buďte svědky křesťanské naděje po celém světě. Kolik lidí touží po tom získat tuto naději! Když Ježíš stál u…

Úterý 21. 12. 2010

Vítězství pocházející z víry je vítězstvím lásky V dějinách církve svatí a mučedníci vždy čerpali ze slavného Kristova kříže sílu k tomu, aby byli věrní Bohu dokonce až k obětování vlastních životů. Ve víře nalezli sílu zvítězit nad svou slabostí a…

Pondělí 20. 12. 2010

„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ (Jan 20,29).Ježíš měl na mysli cestu, kterou měla církev jít dál a byla založena na víře očitých svědků: apoštolů. Docházíme tedy k tomu, že naše osobní víra v Krista, která se…