Nejčastějším křestním jménem členů Sekce pro mládež ČBK je jméno Vojtěch. Jeden je i na sekretariátu, je jím nejmladší člen věkem i působností z nejmladší diecéze - Vojtěch (Vojta) Orlík.

Vojtěch Orlík

foto Jakub David/Mládež děkanátu Nový Jičín

Odkud pocházíš

Pocházím z novojičínského děkanátu (v Čechách vikariátu), konkrétně z obce Šenov u Nového Jičína.

Právě děkanát Nový Jičín, přesněji jeho „Mládež“ byla téměř 10 let místem mé animátorské působnosti, včetně jejího vedení, (před odchodem do Prahy). Stala se tak mou velkou životní školou a průpravou pro práci na Sekci. Ono od 17ti ukočírovat někdy až 40 děkanátních animátorů, chystat velké akce, být manažerem projektu obnovy 8,5 km dlouhé křížové cesty za čtvrt mega, to člověka uvede do pokory a vděčnosti, že je to v rukách toho nejlepšího „Kočího“, jinak by to všechno krachlo!

Vojtěch Orlík

Talkshow při oslavách výročí 25 let děkanátní mládeže, foto Jakub David/Mládež děkanátu Nový Jičín

 

Co ty a sekretariát sekce pro mládež?

O sekretariát jsem se začal zajímat a uvažovat od CSM, kdy jsem dostal na zvážení tuto práci. Den před slavností sv. Václava jsem byl pozván k návštěvě a prohlídce, abych se správně rozhodl. Od 1. 1. 2018 jsem se stal jeho součástí po skvělé Aničce Brabcové.

Bylo mi svěřeno několik úkolů, ten nejzajímavější je veškerá komunikace/příprava ohledně účasti české skupiny na Světovém dni mládeže v Panamě 2019.

Vojtěch Orlík, Sekce pro mládež ČBK

CSM Olomouc 2017, foto Dominik Polanský/Člověk a víra

 

Zážitek se sekretariátem Sekce pro mládeže ČBK

Během mé krátké působnosti na sekretariátu jsem měl několik pěkných zážitků, ať už v pracovní době či mimo ni.

Vojtěch Orlík

Bylo jedno úterní odpoledne, před popeleční středou, kdy jsme s kolegy po práci vyrazili na blízké kluziště, kde se mě otec Kamil spolu s Kristýnkou snažili naučit bruslit. Jelikož jsem na bruslích stál poprvé, bavil jsem nejen je, ale všechny okolo :-D.

 

Hezké letní dny/prázdniny!