Sekce pro mládež ČBK je výkonný orgán České biskupské konference, jmenovitě biskupa, který je zodpovědný za pastoraci mládeže. Posláním Sekce je péče o veškerou mládež, věřící i nevěřící. Řádnými členy jsou kněží a laici, kteří byli pro tuto službu pověřeni biskupem.

Hlavou Sekce je sekretariát sídlící v Praze. Jeho členy vám postupně představíme, začneme P. Kamilem Strakem.

P. Kamil Strak na CSM Olomouc

CSM Olomouc

 

Odkud pocházíte?

Vesnice Domoradovice okres Opava u Hradce na Moravicí

P. Kamil Stak ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

DSM Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Co Vy a sekretariát Sekce pro mládež ČBK?

Jsem malý bos. Nikdo mi tak neříká a je to dobře.

Sloužím, jako jeden z mnoha. Mám tomu šéfovat.

Název je: ředitel Sekce pro mládež.

P. Kamil Strak s arcibiskupem z Panamy

S arcibiskupem z Panamy

 

Jaká je Sekce?

Pestrá, v každém setkání tvárná. Někdy je hodně bouřlivá, jindy více pokorná.

Je to od lidiček, kteří přicházejí. Bohu díky za službu mládeže, vždyť je to budoucnost národa.

Mám ji rád!!!

 

Více o P. Kamilu Strakovi se můžete dočíst v novém čísle Katolického týdeníku (KT 15–2018) nebo webu Cirkev.cz

foto archiv, ruzenec.cz