Dnes vám představíme největšího matadora sekretariátu, ale i celé Sekce pro mládež ČBK  Marii (Majku) Světničkovou. 

 S P. Miroslavem Šimáčkem, zakladatelem Sekce pro mládež ČBK

S P. Miroslavem Šimáčkem, zakladatelem IDCŽM Křižovatka Příchovice 

 

Odkud pocházíš?

Pocházím z Havířova.

S ostatky sv. Vojtěcha

S ostatky sv. Vojtěcha

 

Co ty a Sekce pro mládež?

Členkou Sekce pro mládež ČBK jsem od 1. 1. 1992 - to jsem nastoupila do vznikajícího Diecézního střediska mládeže v Brně. Tam jsem byla až do roku 2001, kdy mě Jenda Balík požádal, abych šla na sekretariát Sekce do Prahy.

Tady v Praze mám na starosti finance a Asociaci křesťanských spolků mládeže, z. s. (AKSM), což je střešní polek zastřešující především spolky působící při diecézních centrech mládeže, ale patří sem i Křižovatka Příchovice nebo sigaly.cz, z. s. Zastupuji AKSM v České radě dětí a mládeže.

V rámci své starosti o finance jsem něco jako profesionální žebrák. Píšu projekty na velké akce s mládeží, pak je zas vyúčtovávám.

V rámci AKSM jsem také získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na školení hlavních vedoucích táborů a akreditaci Ministerstva vnitra na dlouhodobou dobrovolnickou službu.

 V Techmanii

V Techmanii

 

Veselý zážitek z práce na Sekci?

Jako Sekce pro mládež jsme organizovali v roce 1995 na Svatém Kopečku setkání mládeže se Svatým otce Janem Pavlem II. V těch letech, kdy jsem byla v Brně, jsem na velkých akcích organizovaných Sekcí pro mládež mívala na starosti pořadatele.

Při této významné akci s papežem jsme spolupracovali samozřejmě i s policií a tajnou policií. Na jejich školení jsme se dozvěděli, kdo má jaké označení, kdo kam může a také to, že každý, kdo bude ve VIP prostoru blízko pódia a Sv. otce, musí projít tzv. rámem.

Těsně před příjezdem Svatého otce najednou nějaký chlápek rozdělal dvě do sebe zaklesnuté zábrany kolem VIP prostoru, prošel dovnitř, zadělal zábrany za sebou a mazal nahoru k pódiu. Neměl žádné nám známé označení, tak na něj jeden z mých věrných pořadatelů skočil a strhnul ho k zemi.

Ten chlápek byl šéf vatikánské ochranky.

Její označení nám nikdo neukázal.

A tak jsme vatikánské ochrance ukázali, že si Svatého otce umíme ochránit.