V uplynulých nedělích zazněla ve všech českých a moravských diecézích ohláška biskupa Pavla Posáda, delegáta České biskupské konference pro mládež:

Biskup Pavel Posád na CSM Olomouc, foto Jakub David

Milí, mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na (arci)diecézní/děkanátní setkání mládeže.

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

Rád bych vás také pozval na web signály.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách, žehnám vám

 

Mons. Pavel Posád

biskup delegát ČBK pro mládež

 

 

Foto Jakub David