Přátelé Boží,

Sekce pro mládež ČBK  připravila podobně jako v loňském roce brožuru „Týden modliteb za mládež".

Obracíme se na vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mládež.

Cíle tohoto týdne jsou tři:
- doprovázení aktivit mládeže a aktivit pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání",
- má pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí živého společenství církve.,
- naše farní společenství mohou v tomto týdnu více vnímat krásu i náročnost tohoto životního období, mohou se zamýšlet jaké je opravdu místo mladých lidí a jak je možno je konkrétně podpořit.

V brožuře najdete text z Písma svatého, texty z promluv Benedikta XVI., podnět k zamyšlení a návrh osobního úkolu, a přímluvy na každý den týdne od 21.3. do 28.3. 2010.

Modlitba za mládež je určena k modlitbě ve farním společenství

(např. přede mší svatou),zároveň je však možno ji dát nemocným a starším lidem, aby ji zařadili do svých denních modliteb.

Zamyšlení a úkoly pro jednotlivce

jsou jen základní pomůckou sloužící k tomu, aby v životě nezůstalo jen u slov, nýbrž aby se slova modlitby přelévala do života a naopak.

Přímluvy jsou určeny pro užití při mši svaté ve farním společenství,

ale také k osobní modlitbě.

Setkání biskupů s mládeží v jednotlivých diecézích a připomínka Světového dne mládeže jsou z praktických důvodů prožívány v různých datech, proto jsme se po loňských zkušenostech rozhodli soustředit modlitební úsilí v celé republice do jednoho týdne a zaměřit jej k vlastnímu Světovému dni mládeže, který je slaven na Květnou neděli.

Brožuru je možno získat také elektronicky na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/10-tyden-modliteb-za-mladez.html, na jednotlivých diecézních centrech mládeže, nebo zde.